kamille, teksty z grudnia 2016 roku

2 teksty z grud­nia 2016 ro­ku – auto­rem jest ka­mil­le.

* * *

Pod­nieś grzywę Lwie
naos­trz pa­zury swe
nad­chodzi czas
nie może braknąć żad­ne­go z nas
ok­rzyk wznieś
za­nuć swą piękną pieśń
zwołaj zwierząt świat
niech zak­witnie jak kwiat

Pa­puga Zeb­ra i dwa Lam­party
ra­mię w ra­mię toczą bój zażar­ty
Żółwie Stru­sie bez różnicy
ra­zem pędzą do krynicy
żwa­wo kroczą też trzy Małpy
bo znudziły im się żarty

Nie pat­rz na Nas jak na zwierzę
po­pat­rz w górę po­wiedz: wierzę
My burzy­my wiel­ki mur
żeby ra­zem sięgnąć chmur 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 grudnia 2016, 22:56

* * *

Przemów...
niech rzeczy­wis­tość
zderzy się z marzeniem...

Nie da­ne mi
zaz­nać słowa smak
Nie da­ne mi
poczuć po­wiew chwili
Nie da­ne mi praw­dzi­wie czuć
Lecz w ułudzie trwać
da­ne mi...

Za wiele już
przy­padków zgo­tował los
Za wiele szans
by zmienić to 
zmar­no­wał każdy z nas
Za wiele...

bałam się że runie
świat złudzeń
wo­lałam w nim trwać
niż poz­nać twoją twarz
A ty...
A ty zaczarowany
w niemowę trwałeś

Więc odejdź
Odejdź bo żyć nie mogę...
Nie mogę już... bez twe­go uśmiechu....
Odejdź... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 grudnia 2016, 22:47
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 sierpnia 2017, 17:02Cris sko­men­to­wał tek­st Czasami te­raźniej­szość wspo­mina przeszłość [...]

4 sierpnia 2017, 20:51Naja sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

4 sierpnia 2017, 07:48RozaR sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

3 sierpnia 2017, 23:06Naja sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

3 sierpnia 2017, 22:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

31 lipca 2017, 22:35RozaR sko­men­to­wał tek­st melodia od­dechów roz­prasza mro­ki ra­dos­ne śmie­chy wśród [...]

1 lipca 2017, 01:06Salomon sko­men­to­wał tek­st zapisana kar­ta cała lecz w [...]

1 lipca 2017, 01:01kamille sko­men­to­wał tek­st Śpiewna me­lodia

16 maja 2017, 11:43kamille sko­men­to­wał tek­st chora na duszy cho­ra na [...]

16 maja 2017, 08:07Salomon sko­men­to­wał tek­st chora na duszy cho­ra na [...]