kamille, teksty z lipca 2015 roku

6 tekstów z lip­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest ka­mil­le.

* * *

na po­wie­rzchni spo­koj­na toń
wewnątrz burze z piorunami

wybuchnę
może nie teraz
lecz kiedyś
wybuchnę

jak wul­kan nie­czyn­ny od lat
wzno­wię swój groźny stan 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 lipca 2015, 23:19

Deszcz słów

Deszcz...
udręką świata
drogą ku nicości
niszczy­cielem poukłada­nego życia
bramą ku rozpaczy
po­mos­tem do krain nieznanych

Deszcz...
praw­da i oszust
nadzieja i rozpacz
oczyszcze­nie i zmaza
po­moc i klęska

krop­la na twarzy
łzy dziś udaje
uk­ry­wa prawdziwe
przyczy­ny smutku

na szy­bie wyścig
smut­ku ze smutkiem
wyg­ra­na radości

Deszcz...
jest prawdą której nie cierpisz
ob­naża cię ze wszystkiego
za­mienia wszys­tko miejscami

Deszcz...
jest i is­tnieć będzie
po krańce świata
a ty mu­sisz z tym żyć 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 17 lipca 2015, 22:59

koło...

Idzie bieg­nie jedzie pędzi stoi
Zaw­ra­ca ucieka pat­rzy go­ni stoi
Myśli ro­zumie tłumaczy od­puszcza stoi
Sie­dzi je pi­je roz­myśla stoi
Idzie bieg­nie jedzie pędzi stoi

Błędne koło swe układa
W ru­tynę znów popada
Wie co w życiu chce osiągnąć
Nie ma kto jej troską objąć 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 lipca 2015, 23:00

życie...

trze­ba pod­nieść się po upadku
jak wiele ra­zy już bywało
próbo­wać śmiać się gdy lecą łzy
na­wet kiedy ciężko tak
pod­nieść się i da­lej iść
by móc znów kiedyś
śmiać się przez łzy 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 lipca 2015, 23:44

* * *

tworzysz swe życie
sałatkę ze smutków
i ra­dości przyrządzasz

mie­szasz wszys­tko nadzieją
iż jut­ro le­piej być może

marze­nia sta­ran­nie dobierasz
by życie sma­kowało pysznie

płaczesz gdy ciężko
jak­byś ce­bulę krajała

lecz wie­dzieć musisz
sens to swój ma
bez te­go życie
miałoby kiep­ski smak 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 3 lipca 2015, 23:58

* * *

łzy z oczu uciekają
w rytm melodii
wiel­ka siła je wy­rywa
z duszy dna
mu­zyka co cieszy
smu­ci dziś jednak
a ser­ce ro­zer­wa­ne
błądzi wraz z nutami
ko­rale z łez
no­si dla ozdoby
zgub­ny los
uśmiech nie wróci
bo ser­ce się smuci
życie tak bo­li
aż łzy z oczu lecą
bo może jak wypłyną
ra­dość znów powróci... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 2 lipca 2015, 23:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 sierpnia 2017, 17:02Cris sko­men­to­wał tek­st Czasami te­raźniej­szość wspo­mina przeszłość [...]

4 sierpnia 2017, 20:51Naja sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

4 sierpnia 2017, 07:48RozaR sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

3 sierpnia 2017, 23:06Naja sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

3 sierpnia 2017, 22:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

31 lipca 2017, 22:35RozaR sko­men­to­wał tek­st melodia od­dechów roz­prasza mro­ki ra­dos­ne śmie­chy wśród [...]

1 lipca 2017, 01:06Salomon sko­men­to­wał tek­st zapisana kar­ta cała lecz w [...]

1 lipca 2017, 01:01kamille sko­men­to­wał tek­st Śpiewna me­lodia

16 maja 2017, 11:43kamille sko­men­to­wał tek­st chora na duszy cho­ra na [...]

16 maja 2017, 08:07Salomon sko­men­to­wał tek­st chora na duszy cho­ra na [...]