kamille, teksty z lipca 2017 roku

2 teksty z lip­ca 2017 ro­ku – auto­rem jest ka­mil­le.

* * *

me­lodia oddechów
roz­prasza mroki

ra­dos­ne śmiechy
wśród gwiazd wędrują

na ław­ce westchnienia
przy­siadł cichy szept

krótka chwila

czas przemija

ser­ce drży 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 31 lipca 2017, 19:54

* * *

za­pisa­na kar­ta cała
lecz w środ­ku dziura powstała

coś się kończy - coś zaczyna
czas nie płynie lecz przemija

przewróco­na klep­sydra ja­koś się toczy
a w niej mo­je szkla­ne oczy... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 lipca 2017, 00:54
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 sierpnia 2017, 17:02Cris sko­men­to­wał tek­st Czasami te­raźniej­szość wspo­mina przeszłość [...]

4 sierpnia 2017, 20:51Naja sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

4 sierpnia 2017, 07:48RozaR sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

3 sierpnia 2017, 23:06Naja sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

3 sierpnia 2017, 22:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

31 lipca 2017, 22:35RozaR sko­men­to­wał tek­st melodia od­dechów roz­prasza mro­ki ra­dos­ne śmie­chy wśród [...]

1 lipca 2017, 01:06Salomon sko­men­to­wał tek­st zapisana kar­ta cała lecz w [...]

1 lipca 2017, 01:01kamille sko­men­to­wał tek­st Śpiewna me­lodia

16 maja 2017, 11:43kamille sko­men­to­wał tek­st chora na duszy cho­ra na [...]

16 maja 2017, 08:07Salomon sko­men­to­wał tek­st chora na duszy cho­ra na [...]