kamille, teksty z listopada 2015 roku

4 teksty z lis­to­pada 2015 ro­ku – auto­rem jest ka­mil­le.

* * *

otulę się moją zielenią
w ciepły koc nadziei się skryję
uspokojenie...
wyciszenie...
spokój...

na miękkim fiole­cie głowę ułożę
po­duszce pełnej pomysłów
smut­ki swe oddam
wyobraźnia...
radość...
siła...

wreszcie zmęczo­ne oczy odpoczną
błękit zat­rzy­mają dla siebie
a ja za­sypiać będę
w ryt­mie bi­cia serca... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 listopada 2015, 22:17

* * *

czary-mary
na mo­je słowo
niech ta papuga
będzie znów sobą 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 listopada 2015, 23:59

* * *

urządziłeś świat sobie
dziw­nych re­guł użyłeś
każdy skra­wek ziemi
pędzić chce w nieznane
wyścig wyścig!
postęp postęp!
postęp?
wy­myślo­ny ze­gar bije
od­mie­rza każdą chwile
dom szkoła praca...
pra­ca praca!
a gdzie sen? gdzie bliscy?
książka? odpoczynek?
cza­su brak!!
kto człowieku ciebie zmusił
wol­ność swą zagłuszyć?? 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 listopada 2015, 20:09

być szafą w sklepie meblowym

na skra­ju kuchni i salonu
stoi sza­fa w skle­pie meblowym

pięknem swym wokół zachwyca
lecz pus­ta jest ta skarbnica

sty­lowa wszechstronna
lecz bar­dzo niezadowolona

stoi już tu­taj ład­ne parę lat
choć chciała zwo­jować cały świat

wielu już na nią patrzyło
ni­komu jed­nak ser­ce moc­niej nie zabiło

poz­ba­wiona uczuć twych
pus­ta ocze­kuje lep­szych dni 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 listopada 2015, 23:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 sierpnia 2017, 17:02Cris sko­men­to­wał tek­st Czasami te­raźniej­szość wspo­mina przeszłość [...]

4 sierpnia 2017, 20:51Naja sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

4 sierpnia 2017, 07:48RozaR sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

3 sierpnia 2017, 23:06Naja sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

3 sierpnia 2017, 22:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

31 lipca 2017, 22:35RozaR sko­men­to­wał tek­st melodia od­dechów roz­prasza mro­ki ra­dos­ne śmie­chy wśród [...]

1 lipca 2017, 01:06Salomon sko­men­to­wał tek­st zapisana kar­ta cała lecz w [...]

1 lipca 2017, 01:01kamille sko­men­to­wał tek­st Śpiewna me­lodia

16 maja 2017, 11:43kamille sko­men­to­wał tek­st chora na duszy cho­ra na [...]

16 maja 2017, 08:07Salomon sko­men­to­wał tek­st chora na duszy cho­ra na [...]