kamille, teksty z maja 2016 roku

3 teksty z ma­ja 2016 ro­ku – auto­rem jest ka­mil­le.

na­wet w piątek trzynastego
może zdarzyć się coś dobrego 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 maja 2016, 08:55

* * *

brakło słów
więc obliczę
deltę dla dusz
człeków tych

ro­zum do kwadratu...
odjąć cztery
ser­ca skrawki...
ra­zy czynów gar­stkę
i słów krocie...

cóż to wyszło?
aż brak... liczb!

to się jed­nak chy­ba czuje 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 maja 2016, 23:45

* * *

zag­rać w scrab­ble
z lus­trem w dłoni

mieć po­kerową twarz
gdy upa­da os­tatni mur

być sobą
stojąc obok... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 5 maja 2016, 22:41
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 sierpnia 2017, 17:02Cris sko­men­to­wał tek­st Czasami te­raźniej­szość wspo­mina przeszłość [...]

4 sierpnia 2017, 20:51Naja sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

4 sierpnia 2017, 07:48RozaR sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

3 sierpnia 2017, 23:06Naja sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

3 sierpnia 2017, 22:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

31 lipca 2017, 22:35RozaR sko­men­to­wał tek­st melodia od­dechów roz­prasza mro­ki ra­dos­ne śmie­chy wśród [...]

1 lipca 2017, 01:06Salomon sko­men­to­wał tek­st zapisana kar­ta cała lecz w [...]

1 lipca 2017, 01:01kamille sko­men­to­wał tek­st Śpiewna me­lodia

16 maja 2017, 11:43kamille sko­men­to­wał tek­st chora na duszy cho­ra na [...]

16 maja 2017, 08:07Salomon sko­men­to­wał tek­st chora na duszy cho­ra na [...]