kamille, teksty z marca 2016 roku

3 teksty z mar­ca 2016 ro­ku – auto­rem jest ka­mil­le.

Będąc w o l n i, żyje­my co­raz szybciej... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 marca 2016, 22:47

* * *

cho­ra na duszy
cho­ra na ciele
tańczyła w deszczu
marząc zbyt wiele

kap kap zmienia się świat
chlap chlap bieg­nie tam
gdzie ser­ce ją gna
i wie­czne szczęście trwa

choć mok­re skrzydła ma
wnet po­leci do gwiazd 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 marca 2016, 11:01

* * *

auto­bus ludzkich spraw
za szybą mi­ja świat

kotłujące się emocje
za­duch wiel­ki tworzą

miłość wy­siada na targowisku
codzien­nością przysłaniając twarz

roz­grza­ne ser­ce topnieje... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 4 marca 2016, 22:58
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 sierpnia 2017, 17:02Cris sko­men­to­wał tek­st Czasami te­raźniej­szość wspo­mina przeszłość [...]

4 sierpnia 2017, 20:51Naja sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

4 sierpnia 2017, 07:48RozaR sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

3 sierpnia 2017, 23:06Naja sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

3 sierpnia 2017, 22:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

31 lipca 2017, 22:35RozaR sko­men­to­wał tek­st melodia od­dechów roz­prasza mro­ki ra­dos­ne śmie­chy wśród [...]

1 lipca 2017, 01:06Salomon sko­men­to­wał tek­st zapisana kar­ta cała lecz w [...]

1 lipca 2017, 01:01kamille sko­men­to­wał tek­st Śpiewna me­lodia

16 maja 2017, 11:43kamille sko­men­to­wał tek­st chora na duszy cho­ra na [...]

16 maja 2017, 08:07Salomon sko­men­to­wał tek­st chora na duszy cho­ra na [...]