kamille, teksty z marca 2017 roku

2 teksty z mar­ca 2017 ro­ku – auto­rem jest ka­mil­le.

* * *

choć to nie wypada
deszcz dziś znów pada
zmęczył się okropnie
więc te­raz głowa moknie 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 marca 2017, 17:21

* * *

Pos­trzępione niebo
pat­rzy dziś łaskawiej
przez pal­ce przepuszcza
krańce blas­ku po­ran­nej zorzy

po hu­raga­nie myśli i znaczeń
od­mienionym kra­job­raz zos­ta­wia
przez oso­by przy­pad­ki i czasy...

no­wy po­wiew chwi­li
przepływa przez mar­twe komórki
tchnienie jut­ra widziane już dziś

w świecie pełnym za­wieruch
po­goda uśmiech prze­syła skrycie... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 marca 2017, 00:05
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 sierpnia 2017, 17:02Cris sko­men­to­wał tek­st Czasami te­raźniej­szość wspo­mina przeszłość [...]

4 sierpnia 2017, 20:51Naja sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

4 sierpnia 2017, 07:48RozaR sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

3 sierpnia 2017, 23:06Naja sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

3 sierpnia 2017, 22:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

31 lipca 2017, 22:35RozaR sko­men­to­wał tek­st melodia od­dechów roz­prasza mro­ki ra­dos­ne śmie­chy wśród [...]

1 lipca 2017, 01:06Salomon sko­men­to­wał tek­st zapisana kar­ta cała lecz w [...]

1 lipca 2017, 01:01kamille sko­men­to­wał tek­st Śpiewna me­lodia

16 maja 2017, 11:43kamille sko­men­to­wał tek­st chora na duszy cho­ra na [...]

16 maja 2017, 08:07Salomon sko­men­to­wał tek­st chora na duszy cho­ra na [...]