kamille, teksty z października 2016 roku

3 teksty z paździer­ni­ka 2016 ro­ku – auto­rem jest ka­mil­le.

* * *

niema roz­mo­wa
wśród zgiełku tłumu
mówi (naj)więcej

ser­ce ro­zed­rga­ne
słów wy­powie­dzieć
dziś nie zdoła

pęta nieśmiałości
je­dynie uśmiechem
szeptały

wy­mow­ne milczenie... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 października 2016, 21:50

* * *

Wśród cieni na ziele­ni ser­ce się rumieni
Z głową w chmu­rach bliżej ziemi
Jak na skrzydłach niosą nogi
Pol­ne dro­gi to dar drogi 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 19 października 2016, 21:40

* * *

Kołysząc na wiet­rze wspomnienia
po­wieki za­myka świat

Ciężko za­sypać wśród śpiewu
prze­bytych dróg

Po­woli cichutko
nucę kołysankę snom
wtu­lając się w ciem­ności ramiona 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 października 2016, 22:57
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 sierpnia 2017, 17:02Cris sko­men­to­wał tek­st Czasami te­raźniej­szość wspo­mina przeszłość [...]

4 sierpnia 2017, 20:51Naja sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

4 sierpnia 2017, 07:48RozaR sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

3 sierpnia 2017, 23:06Naja sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

3 sierpnia 2017, 22:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

31 lipca 2017, 22:35RozaR sko­men­to­wał tek­st melodia od­dechów roz­prasza mro­ki ra­dos­ne śmie­chy wśród [...]

1 lipca 2017, 01:06Salomon sko­men­to­wał tek­st zapisana kar­ta cała lecz w [...]

1 lipca 2017, 01:01kamille sko­men­to­wał tek­st Śpiewna me­lodia

16 maja 2017, 11:43kamille sko­men­to­wał tek­st chora na duszy cho­ra na [...]

16 maja 2017, 08:07Salomon sko­men­to­wał tek­st chora na duszy cho­ra na [...]