kamille, poezja

56 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest ka­mil­le.

* * *

rozśpiewa­ny wiatr
mknie przez po­la lasy

echo niesie
wokół grom­kie śmiechy

złapa­ny wiatr
śpiewa cichutko

więc przy­tul go mocno
swym ciepłem obdarz

i nie wypuszczaj... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 3 sierpnia 2017, 22:16

* * *

me­lodia oddechów
roz­prasza mroki

ra­dos­ne śmiechy
wśród gwiazd wędrują

na ław­ce westchnienia
przy­siadł cichy szept

krótka chwila

czas przemija

ser­ce drży 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 31 lipca 2017, 19:54

* * *

za­pisa­na kar­ta cała
lecz w środ­ku dziura powstała

coś się kończy - coś zaczyna
czas nie płynie lecz przemija

przewróco­na klep­sydra ja­koś się toczy
a w niej mo­je szkla­ne oczy... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 lipca 2017, 00:54

* * *

za­bar­wię swe oczy
na zielono

do mat­ki swej
się przyznam

nie ważne
że głupią
mnie zwać
będą 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 maja 2017, 08:58

* * *

prysznic światła
spa­da dziś na świat

gorący czas

na ha­maku ra­dości
rośnie krzew

wios­na w nas

ziele­ni się uśmiech
wśród łąk i drzew

piękny maj

z głową w chmu­rach
wędru­je żółty kwiat

nieba raj 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 maja 2017, 17:45

* * *

Poez­jo! Tyś w so­bie skryła
uczu­cia ma­lowa­ne słowami...
aby czy­tać Cię między w(i)ers(z)ami... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 maja 2017, 09:59

* * *

z zim­nych dłoni
wy­pada czas

top­nieje serce
czujące zbyt wiele

zmar­no­wane chwile
w pa­mięci utknęły
jak rzeźba z lodu

zos­ta­je tyl­ko chłód... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 maja 2017, 13:30

* * *

z brzo­zowych gałązek
zbiję łódź życia swego

poz­szy­wam blizny
w moc­ne żag­li płachty

na skro­ni umieszczę
róży kwiecie
na kol­ce nie bacząc

w morze wy­ruszę

piękno ducha
wy­maga poświęceń

przecież 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 kwietnia 2017, 22:44

* * *

na dwor­cu znaczeń
cze­ka Chwila

jej czas
po­woli wjeżdża na peron

więc w roztargnieniu
pod­no­si swe uczucia

/i/ ku Dziś
zwra­ca swe oblicze 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 kwietnia 2017, 22:49

* * *

dos­ko­nale uk­ryć ból
by niew­praw­ne ser­ce nie uj­rzało go...
za uśmie­chem skryć
morze łez...
proszę czy­taj z ruchu ust
d-o-b-r-z-e j-e-s-t 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 kwietnia 2017, 01:37
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 sierpnia 2017, 17:02Cris sko­men­to­wał tek­st Czasami te­raźniej­szość wspo­mina przeszłość [...]

4 sierpnia 2017, 20:51Naja sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

4 sierpnia 2017, 07:48RozaR sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

3 sierpnia 2017, 23:06Naja sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

3 sierpnia 2017, 22:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

31 lipca 2017, 22:35RozaR sko­men­to­wał tek­st melodia od­dechów roz­prasza mro­ki ra­dos­ne śmie­chy wśród [...]

1 lipca 2017, 01:06Salomon sko­men­to­wał tek­st zapisana kar­ta cała lecz w [...]

1 lipca 2017, 01:01kamille sko­men­to­wał tek­st Śpiewna me­lodia

16 maja 2017, 11:43kamille sko­men­to­wał tek­st chora na duszy cho­ra na [...]

16 maja 2017, 08:07Salomon sko­men­to­wał tek­st chora na duszy cho­ra na [...]