kamille, strona 3

68 tekstów – auto­rem jest ka­mil­le.

* * *

Pod­nieś grzywę Lwie
naos­trz pa­zury swe
nad­chodzi czas
nie może braknąć żad­ne­go z nas
ok­rzyk wznieś
za­nuć swą piękną pieśń
zwołaj zwierząt świat
niech zak­witnie jak kwiat

Pa­puga Zeb­ra i dwa Lam­party
ra­mię w ra­mię toczą bój zażar­ty
Żółwie Stru­sie bez różnicy
ra­zem pędzą do krynicy
żwa­wo kroczą też trzy Małpy
bo znudziły im się żarty

Nie pat­rz na Nas jak na zwierzę
po­pat­rz w górę po­wiedz: wierzę
My burzy­my wiel­ki mur
żeby ra­zem sięgnąć chmur 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 grudnia 2016, 22:56

* * *

Przemów...
niech rzeczy­wis­tość
zderzy się z marzeniem...

Nie da­ne mi
zaz­nać słowa smak
Nie da­ne mi
poczuć po­wiew chwili
Nie da­ne mi praw­dzi­wie czuć
Lecz w ułudzie trwać
da­ne mi...

Za wiele już
przy­padków zgo­tował los
Za wiele szans
by zmienić to 
zmar­no­wał każdy z nas
Za wiele...

bałam się że runie
świat złudzeń
wo­lałam w nim trwać
niż poz­nać twoją twarz
A ty...
A ty zaczarowany
w niemowę trwałeś

Więc odejdź
Odejdź bo żyć nie mogę...
Nie mogę już... bez twe­go uśmiechu....
Odejdź... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 grudnia 2016, 22:47

* * *

wśród świateł ku niebu
wzno­si się modlitwa

na cmen­tarzu ludzkich spraw
moc­ne pa­dają słowa

wspom­nienia łap­czy­wie układasz
by poczuć za­pach wczoraj

w krop­lach deszczu
skry­wasz tchnienie mi­nionych chwil... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 listopada 2016, 23:58

* * *

niema roz­mo­wa
wśród zgiełku tłumu
mówi (naj)więcej

ser­ce ro­zed­rga­ne
słów wy­powie­dzieć
dziś nie zdoła

pęta nieśmiałości
je­dynie uśmiechem
szeptały

wy­mow­ne milczenie... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 października 2016, 21:50

* * *

Wśród cieni na ziele­ni ser­ce się rumieni
Z głową w chmu­rach bliżej ziemi
Jak na skrzydłach niosą nogi
Pol­ne dro­gi to dar drogi 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 19 października 2016, 21:40

* * *

Kołysząc na wiet­rze wspomnienia
po­wieki za­myka świat

Ciężko za­sypać wśród śpiewu
prze­bytych dróg

Po­woli cichutko
nucę kołysankę snom
wtu­lając się w ciem­ności ramiona 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 października 2016, 22:57

* * *

boli...
więc żyjesz
czujesz...
wiec jesteś

by z kręgu nicości
wyjść
uderzasz głową w 
kant

by wzle­cieć do
gwiazd
dźwi­gasz kulę u 
nogi

by og­rzać zamarznięte
serce
wzmiecasz pożar
chwili

by wreszcie stanąć na 
nogach
dum­nie kroczysz na
rzęsach

boli...
więc żyjesz
czujesz...
więc jesteś 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 września 2016, 11:08

na­wet w piątek trzynastego
może zdarzyć się coś dobrego 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 maja 2016, 08:55

* * *

brakło słów
więc obliczę
deltę dla dusz
człeków tych

ro­zum do kwadratu...
odjąć cztery
ser­ca skrawki...
ra­zy czynów gar­stkę
i słów krocie...

cóż to wyszło?
aż brak... liczb!

to się jed­nak chy­ba czuje 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 maja 2016, 23:45

* * *

zag­rać w scrab­ble
z lus­trem w dłoni

mieć po­kerową twarz
gdy upa­da os­tatni mur

być sobą
stojąc obok... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 5 maja 2016, 22:41
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 sierpnia 2017, 17:02Cris sko­men­to­wał tek­st Czasami te­raźniej­szość wspo­mina przeszłość [...]

4 sierpnia 2017, 20:51Naja sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

4 sierpnia 2017, 07:48RozaR sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

3 sierpnia 2017, 23:06Naja sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

3 sierpnia 2017, 22:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

31 lipca 2017, 22:35RozaR sko­men­to­wał tek­st melodia od­dechów roz­prasza mro­ki ra­dos­ne śmie­chy wśród [...]

1 lipca 2017, 01:06Salomon sko­men­to­wał tek­st zapisana kar­ta cała lecz w [...]

1 lipca 2017, 01:01kamille sko­men­to­wał tek­st Śpiewna me­lodia

16 maja 2017, 11:43kamille sko­men­to­wał tek­st chora na duszy cho­ra na [...]

16 maja 2017, 08:07Salomon sko­men­to­wał tek­st chora na duszy cho­ra na [...]